Το Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου ιδρύθηκε την 1η Μαΐου 2013 από το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου και είναι το σώμα που εκπροσωπεί τους νέους του Δήμου Παραλιμνίου ηλικίας από 15 έως 35 ετών, και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό του Συμβουλίου Νεολαίας ΠαραλιμνίουΌλοι οι νέοι του Παραλιμνίου ηλικίας 15 έως 35 ετών είναι μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Παραλιμνίου.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Παραλιμνίου φιλοδοξεί να καταστεί ο θεσμός που θα ενώσει και θα οργανώσει τους νέους του Παραλιμνίου. Να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στα κοινά, να τους εμπνεύσει τη δημιουργικότητα, να τους αναδείξει τον πολιτισμό, να τους «μυήσει» στον εθελοντισμό, να «αναθερμάνει» τη διαπαιδαγώγηση τους, να αφουγκραστεί τα προβλήματα τους και τις ανησυχίες τους, να νοιαστεί και να αναβαθμίσει τη ψυχαγωγία τους.

Τα όργανα διοικήσεως του Συμβουλίου Νεολαίας είναι:

Η Γενική Συνέλευση: Είναι το ανώτατο σώμα του Συμβουλίου Νεολαίας και αποτελείται από όλα τα μέλη του, δηλαδή όλους τους νέους του Παραλιμνίου ηλικίας δέκα πέντε (15) ετών μέχρι τριάντα πέντε (35) ετών.

Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων: Αποτελείται από πενήντα (50) μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας, τα οποία εκλέγονται κατά την Εκλογική (Γενική)Συνέλευση,  – η οποία λαμβάνει χώρα κάθε 30 μήνες, οπόταν και τελειώνει η θητεία του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων – και από 2 Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Παραλιμνίου, τους οποίους διορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παραλιμνίου ευθύς μετά τις εκλογές του σώματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας: Αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, εκ των οποίων τα ένδεκα (11), συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, είναι μέλη του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων – και εκλέγονται από αυτό – και τα άλλα δύο (2) μέλη είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Παραλιμνίου που διορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, είναι και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου.

Σ’ αυτή του την προσπάθεια, το Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Παραλιμνίου δεν υπόσχεται θαύματα. Δεν υπόσχεται, ούτε ότι θα εκλείψουν τα προβλήματα, ούτε ότι θα ικανοποιηθεί κάθε απαίτηση και επιθυμία, ούτε ότι θα υλοποιηθεί κάθε πρόταση που θα τίθεται. Αυτό που μπορούμε να πράξουμε είναι:

 να σας διαβεβαιώσουμε για τον ανιδιοτελή χαρακτήρα της «προσπάθειας» που διεξάγουμε,
 να υπερθεματίσουμε για την ακεραιότητα του κοινού μας στόχου – και ο οποίος είναι αδιαπραγμάτευτος – για ένα καλύτερο, σε όλα τα επίπεδα, Παραλίμνι, για ένα καλύτερο «αύριο»,

Σ’ αυτό μας το εγχείρημά, επιθυμούμε όλους τους Παραλιμνίτες νέους δίπλα μας, συνοδοιπόρους, συν-κοινωνούς στο όραμα μας για ένα ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, για ένα καλύτερο «αύριο»!
Το κοινό μας «αύριο»! Το δικό μας αύριο!